Thời gian làm việc: Từ 8h- 19h

Tủ lạnh

Tủ lạnh 144 HITACHI 305L
Tủ lạnh 139 SHARP 2017 137L
Tủ lạnh 132 SHARP 2015 137L
Tủ lạnh 214 TOSHIBA 2015 605L
Tủ lạnh 213 SHARP 2018 502L
Tủ lạnh 211 PANASONIC 2016 551l
Tủ Lạnh 210 PANASONIC 2015 510l
Tủ lạnh 216 MITSUBISHI 2015 605L
Tủ lạnh HITACHI 255L
Tủ lạnh HAIER 2018 93L
Tủ lạnh to 182 - TOSHIBA 2018 411L
Lọc Sắp xếp
070 444 56789
Liên hệ qua Zalo
Messager Fanpage