Thời gian làm việc: Từ 8h- 19h

Tủ lạnh

Tủ lạnh 223 - SHARP 2018 350L
Tủ lạnh 228 AQUA 2019 126L
Tủ lạnh 225 - SHARP 2018 350L
Tủ lạnh 227 PANASONIC 2017 138L
Tủ lạnh 226 NITORI 2018 106l
Tủ lạnh 214 TOSHIBA 2015 605L
Tủ lạnh 213 SHARP 2018 502L
Tủ lạnh 211 PANASONIC 2016 551l
Tủ Lạnh 210 PANASONIC 2015 510l
Tủ lạnh 216 MITSUBISHI 2015 605L
Tủ lạnh 207 AQUA 2021 201L
Tủ lạnh HAIER 2018 93L
Lọc Sắp xếp
070 444 56789
Liên hệ qua Zalo
Messager Fanpage