Thời gian làm việc: Từ 8h- 19h

Tủ lạnh

Tủ lạnh 273 AQUA 2011 270L
Tủ lạnh 272 HAIER 2017 148L
Tủ lạnh 271 YAMADA 2015 193L
Tủ lạnh 292 YAMADA 2017 90L
Tủ lạnh 285 PANASONIC 2017 138L
Tủ lạnh 281 TOSHIBA 2018 153L
Tủ lạnh 214 TOSHIBA 2015 605L
Tủ lạnh 211 PANASONIC 2016 551l
Tủ Lạnh 210 PANASONIC 2015 510l
Tủ lạnh 216 MITSUBISHI 2015 605L
Lọc Sắp xếp
070 444 56789
Liên hệ qua Zalo
Messager Fanpage