Thời gian làm việc: Từ 8h- 19h

Máy giặt

Máy giặt 275 HISENSE 2020 4.5KG
Máy giặt 272 IRIS OHYAMA 2022 5KG
Máy giặt 271 TOSHIBA 2016 4.2KG
Máy giặt 269 HITACHI 2021 7KG
Máy giặt 268 YAMADA 2020 8KG
Lọc Sắp xếp
070 444 56789
Liên hệ qua Zalo
Messager Fanpage